Thai  Thai

วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)

วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)

วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)
วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery)

วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ (Village Farm and Winery) ตั้งอยู่ที่ 103 หมู่ 7 บ้านไผ่งาม ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ ห้องทุกห้องสร้างมาให้เข้ากับบรรยากาศแบบในฟาร์มและเข้ากับธรรมชาติ ที่นี่มีอาหารแสนอร่อยไว้คอยบริการทั้งเช้าและเย็น และยังมีไวน์ชั้นดีไว้คอยบริการอีกด้วย
เดินออกจากหมู่บ้าน ไปเยี่ยมชมไร่องุ่นอันกว้างใหญ่ มีจุดชมวิวที่สวยงาม ผ่อนคลายไปกับอาหารแสนอร่อย และช็อปปิ้งที่ร้านค้าของฟาร์มที่นี่

Thai